Voorwaarden

Even wat officiële praat......: πŸ€ͺ

Aanmelden

 • Aanmelden voor een workshop kan mondeling, telefonisch, per mail of via het contactformulier van de website.
 • Na bevestiging en twee weken voor aanvang van de workshop dienen de kosten van de workshop betaald te zijn, tenzij anders besproken.
 • Een aanmelding is pas definitief als ik de betaling heb ontvangen en/of je een bevestiging hebt ontvangen van GLASofzo.
 • Workshops gaan door bij minimaal 4 aanmeldingen (tenzij anders vermeld). Afhankelijk van het type workshop, kunnen 8 tot 10 personen deelnemen en kan het dus zijn dat een workshop bestaat uit een samengestelde groep van meerdere aanmeldingen.

Annuleren

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de workshop, vindt geen terugbetaling plaats:
  • Indien de annulering plaatsvindt binnen een week voor de aanvang van de workshop (indien u het gehele workshopgeld heeft betaald,  krijgt u 50% van de workshopkosten van GLASofzo terug). 
  • Bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de workshop te laten volgen tegen het dan geldende workshoptarief. Dit dient u van tevoren wel aan GLASofzo door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het volledige workshop-geld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de kosten te verrekenen.

  Annulering door GLASofzo

  • GLASofzo heeft het recht om een workshop te annuleren, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of bij ziekte. GLASofzo communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste een week voor aanvang van de workshop. GLASofzo zal u in een dergelijk geval een andere workshopdatum aanbieden of u het al betaalde workshopgeld terug betalen.
  • GLASofzo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop door GLASofzo.

  Workshopgelden

  • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
  • Indien het gehele workshopgeld is betaald ontvangt u  per email, een betaalbewijs 
  • GLASofzo mag de workshopgelden tussentijds aanpassen. U betaalt echter altijd het bedrag dat op de website van GLASofzo vermeld was op het moment van uw inschrijving/aanbetaling.

  Liever zou ik natuurlijk willen werken zonder voorwaarden, maar vooraf duidelijke afspraken maken, schept helderheid en voorkomt irritatie achteraf.

  Ik ga er van uit dat ik het reglement niet vaak zal hoeven raadplegen, want ik geloof dat door iets samen te bespreken, er ook altijd tot een oplossing kan worden gekomen.

  Veel plezier!